หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม
 
  
 
 
 
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บ้านเอื้อม จ.ลำปาง  707 2 4 ต.ค. 2561
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์  667 0 9 มิ.ย. 2560
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์)  618 2 9 มิ.ย. 2560
สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บ้านเอื้อม จ.ลำปาง  391 0 9 มิ.ย. 2560
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  206 0 7 ธ.ค. 2561
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  191 0 30 พ.ย. 2561
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  191 1 15 พ.ย. 2561
รับ(โอน)ย้าย นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.   381 0 30 พ.ค. 2560
หาที่โอนย้ายกลับลำปาง  489 0 14 มี.ค. 2560
โอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้  1528 1 5 ม.ค. 2559
  (1)     2      3   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
หมู่ที่ ๙ ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
โทรศัพท์ : ๐ - ๕๔๘๒ - ๓๖๕๘
จำนวนผู้เข้าชม 2,893,581 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com