หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ศาสนสถานในตำบลบ้านเอื้อม
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สถานีอนามันเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีบ้านทุ่งกล้วย
www.banauem.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
1
2
3
4
5
 
ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส มีสิทธิต้องใช้ รับบัตร 2 ใบ พร้อมหลักฐานแสดงตน เข้าคูหาลงคะแนน 28 พฤศจิกายน นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออย
 
  
 
 
 
 
 
       
    ถนนทุกซอยทั่วถึง ถนนเกษตร สะดวกใช้
    ขยายเขตไฟฟ้า ให้สว่างทั่วถึง
    ปรับปรุงการจัดเก็บขยะ อบต.มีรถขยะเก็บขยะ จัดเก็บอย่างต่อเนื่อง ลดและเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
    สร้างแหล่งกักเก็บน้ำ ให้เพียงพอกับการเกษตร ไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยทำโครงการแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำ
    สร้างโรงสูบน้ำ เพื่อให้เกษตรกรไว้ใช้ทำไร่ ทำสวนหลังฤดูทำนา
    คุณธรรมนำสังคม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
    ตั้งศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนเร่งด่วน
    สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน อสม. ชรบ. อปพร. และเยาวชน ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
    ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยอุดหนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ อสม. แต่ละหมู่บ้านไปสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
      ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
    ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น บริเวณที่สาธารณะ อ่างเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น
    ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สินค้าพื้นบ้าน OTOP สนับสนุนตลาดสดชุมชน ร้านค้าชุมชน และกลุ่มสมุนไพร สนับสนุนแหล่งเงินทุน ผลผลิต และการตลาด
    สานต่องานเอกสารสิทธิ์ ที่ดินที่ทำกิน ที่อยู่อาศัยให้ได้รับ
    ส่งเสริมกลุ่มเกษตรแผนใหม่ ระดับหมู่บ้าน ตำบล ทำการเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
    ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,สร้างศูนย์ Internat (IT) ชุมชน เพื่อการเรียนรู้ให้กับเยาวชน
    พัฒนากีฬาและเยาวชน โดยการจัดตั้งกองทุนกีฬาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
    ปฏิรูปการใช้งบประมาณ โดยมีคณะกรรมาธิการดูแลโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้านและตำบลอย่างทั่วถึง
    สร้างบ้านให้เป็นเมือง หน้าบ้านสะอาด ถนนดีไม่มีขยะ/ เสริมไหล่ทางข้างรั้ว
 

Click เพื่ออ่านเอกสาร คำแถลงการจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม  
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘ โทรสาร : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๙
E-mail : banauem@hotmail.com
สายตรงนายก
โทร ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘
 
จำนวนผู้เข้าชม 6,021,799 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10