หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม
 
  
 
 
 
 
         
         
     
การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน
     
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
      การไฟฟ้าสาธารณะ
      การวางผังเมือง
 
 
         
         
     
การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ
     
การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติฯ
 
 
         
         
     
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
      การศึกษา
      การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
     
การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
หมู่ที่ ๙ ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
โทรศัพท์ : ๐ - ๕๔๘๒ - ๓๖๕๘
จำนวนผู้เข้าชม 2,893,635 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com