หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์ การให้บริการรับชำระนอกสถานที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีป้าย, ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำป 2563 (ภ.ด.ส.1) [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เรื่องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563(ภ.ด.ส.1) [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เรื่องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง [ 17 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)