˹ѡ
ITA
LPA
СȨҡк e-GP
 
˹ѡ
Home
˹§ҹ
General
ؤҡ
Personal
News
Planning
§ҹ
Report
º
Rules
ԡûЪҪ
Service
 
мͧúǹӺźҹ
ӡͧúǹӺźҹ
ʹʶҹ㹵Ӻźҹ
ʹѺʹع֡ջԷҾ
ʶҹ͹ѹõ ҹԹҪԹպҹ觡
www.banauem.go.th
ͧúǹӺźҹ
1
2
3
4
5
 
«×èÍÊѵÂì ÊبÃÔµ ÁØè§ÊÑÁÄ·¸Ôì¢Í§§Ò¹ ÂÖ´ÁÑè¹Áҵðҹ ºÃÔ¡ÒôéǤÇÒÁà»ç¹¸ÃÃÁ
 
  
 
 
 
  Ǵ : Һؤҡ Ǵ :  
 
  :   ¡ԡä
 
Ǵ   Ǣ͢ ѹ Ҫ
 
Һؤҡ   »ÃСÒÈÏ ËÅѡࡳ±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒäѴàÅ×Í¡¾¹Ñ¡§Ò¹ÊèǹµÓºÅáÅо¹Ñ¡§Ò¹¨éÒ§â¤Ã§¡ÒÃàªÔ´ªÙºØ¤ÅҡôÕà´è¹ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2563  2 .. 2563 22
Һؤҡ   »ÃСÒÈÏ ÃѺâ͹(ÂéÒÂ)¾¹Ñ¡§Ò¹Êèǹ·éͧ¶Ôè¹ËÃ×Í¢éÒÃÒª¡ÒûÃÐàÀ·Í×è¹ (µÓá˹è§ÇÔÈÇ¡ÃâÂ¸Ò ÃдѺ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃËÃ×ͪӹҭ¡ÒÃ)  2 .. 2563 25
Һؤҡ   »ÃСÒÈÏ àÃ×èͧ ËÅѡࡳ±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ÊèǹµÓºÅ  3 .. 2562 36
Һؤҡ   »ÃСÒÈÏ ËÅѡࡳ±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹¨éÒ§  3 .. 2562 33
Һؤҡ   »ÃСÒÈÏ ËÅѡࡳ±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹¤ÃÙ  3 .. 2562 35
Һؤҡ   »ÃСÒÈÏ ÃÒª×èͼÙé¼èÒ¹¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐÅ×Í¡ÊÃÃà¾×èÍáµè§µÑé§à»ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹¨éÒ§ (¾¹Ñ¡§Ò¹¢Ñºà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¡Å¢¹Ò´àºÒ/¤¹§Ò¹»ÃШÓö¢ÂÐ)  28 .. 2562 65
Һؤҡ   »ÃСÒÈÏ ÃÒª×èͼÙéÁÕÊÔ·¸Ôà¢éÒÃѺ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐàÅ×Í¡ÊÃÃà¾×èÍ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹à»ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹¨éÒ§ Êѧ¡Ñ´Í§¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅºéÒ¹àÍ×éÍÁ  16 .. 2562 48
Һؤҡ   »ÃСÒÈÏ ÃѺÊÁѤúؤ¤Åà¾×èÍÊÃÃËÒáÅÐàÅ×Í¡ÊÃúؤ¤Åà»ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹¨éÒ§  25 .. 2562 69
Һؤҡ   »ÃСÒÈÏ ËÅѡࡳ±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§¾¹Ñ¡¨éÒ§ »ÃÐ¨Ó»Õ ¾.È. 2562  28 .. 2562 41
Һؤҡ   »ÃСÒÈÏ ËÅѡࡳ±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ÊèǹµÓºÅ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2562  28 .. 2562 43
  (1)     2      3      4      5     ....˹ش >> 6
 
 
 
 
ͧúǹӺźҹ
.ͧ .ӻҧ
ʧǹԢԷ .. ҪѭѵԢԷ ͧúǹӺźҹ
Ѿ : -- : --
懭
--
 
ӹǹҪ 3,656,525 Ѻ 22 .. 2555
Ѵ NAXsolution.com
 
º䫵 | º¡äͧǹؤ | º¡ѡҤ蹤ʹ䫵 | Ἱѧ䫵
Version 鹵Ӣͧ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10