˹ѡ
ITA
LPA
СȨҡк e-GP
 
˹ѡ
Home
˹§ҹ
General
ؤҡ
Personal
News
Planning
§ҹ
Report
º
Rules
ԡûЪҪ
Service
 
мͧúǹӺźҹ
ӡͧúǹӺźҹ
ʹʶҹ㹵Ӻźҹ
ʹѺʹع֡ջԷҾ
ʶҹ͹ѹõ ҹԹҪԹպҹ觡
www.banauem.go.th
ͧúǹӺźҹ
1
2
3
4
5
 
«×èÍÊѵÂì ÊبÃÔµ ÁØè§ÊÑÁÄ·¸Ôì¢Í§§Ò¹ ÂÖ´ÁÑè¹Áҵðҹ ºÃÔ¡ÒôéǤÇÒÁà»ç¹¸ÃÃÁ
 
  
 
 
 
  Ǵ : ǻЪѹ Ǵ :  
 
  :   ¡ԡä
 
Ǵ   Ǣ͢ ѹ Ҫ
 
ǻЪѹ   »ÃСÒÈÏ àÃÕ¡»ÃЪØÁÊÀÒͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅºéÒ¹àÍ×éÍÁ ÊÁÑÂÊÒÁÑ­ ÊÁÑ·Õè 2 »ÃÐ¨Ó»Õ ¾.È. 2563  15 .. 2563 4
ǻЪѹ   ÃÒ§ҹÇÔà¤ÃÒÐËì¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃàÃ×èͧÃéͧ·Ø¡¢ì ÃéͧàÃÕ¹ Ãͺ 6 à´×͹ »ÃÐ¨Ó»Õ ¾.È. 2563  13 .. 2563 3
ǻЪѹ   ÃÒ§ҹÊÃØ»¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃàÃ×èͧÃéͧ·Ø¡¢ì ÃéͧàÃÕ¹ »ÃШÓà´×͹ ÁԶعÒ¹ 2563  13 .. 2563 4
ǻЪѹ   ¹Ñ´»ÃЪØÁÊÀÒͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅºéÒ¹àÍ×éÍÁ ÊÁÑÂÇÔÊÒÁÑ­ ÊÁÑ·Õè 1 »ÃÐ¨Ó»Õ ¾.È. 2563  10 .. 2563 1
ǻЪѹ   »ÃСÒÈÏ àÃÕ¡»ÃЪØÁÊÀÒͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅºéÒ¹àÍ×éÍÁ ÊÁÑÂÇÔÊÒÁÑ­ ÊÁÑ·Õè 1 »ÃÐ¨Ó»Õ ¾.È. 2563  10 .. 2563 0
ǻЪѹ   »ÃСÒÈͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅºéÒ¹àÍ×éÍÁ àÃ×èͧÃÒ§ҹáÊ´§¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹ÊÓËÃѺ äµÃÁÒÊ·Õè 3 »Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2563  8 .. 2563 4
ǻЪѹ   á¼¹¡ÒÃãªé¨èÒÂà§Ô¹ÃÇÁ ãµÃÁÒÊ·Õè 4 (¡.¤. - ¡.Â. 2563)  3 .. 2563 9
ǻЪѹ   »ÃСÒÈÏ ¡ÒáÓ˹´â¤Ã§ÊÃéÒ§ÊèǹÃÒª¡ÒÃáÅÐÃдѺµÓá˹觢ͧͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅºéÒ¹àÍ×éÍÁ  3 .. 2563 6
ǻЪѹ   »ÃСÒÈͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅºéÒ¹àÍ×éÍÁ àÃ×èͧ áÊ´§ÃÒÂÃѺÃÒ¨èÒÂáÅЧº·´Åͧ »ÃШÓà´×͹ ÁԶعÒ¹ 2563  2 .. 2563 1
ǻЪѹ   ¡Ó˹´¨èÒÂà§Ô¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃàºÕéÂÂѧªÕ¾¼ÙéÊÙ§ÍÒÂØ àºÕé¤ÇÒÁ¾Ô¡Òà áÅÐà§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐËìà¾×èÍ¡ÒÃÂѧªÕ¾ ¼Ùé»èÇÂàÍ´Êì »ÃШÓà´×͹¡Ã¡®Ò¤Á 2563  30 .. 2563 8
  (1)     2      3      4      5     ....˹ش >> 35
 
 
 
 
ͧúǹӺźҹ
.ͧ .ӻҧ
ʧǹԢԷ .. ҪѭѵԢԷ ͧúǹӺźҹ
Ѿ : -- : --
懭
--
 
ӹǹҪ 3,656,525 Ѻ 22 .. 2555
Ѵ NAXsolution.com
 
º䫵 | º¡äͧǹؤ | º¡ѡҤ蹤ʹ䫵 | Ἱѧ䫵
Version 鹵Ӣͧ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10