หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ศาสนสถานในตำบลบ้านเอื้อม
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สถานีอนามันเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีบ้านทุ่งกล้วย
www.banauem.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
1
2
3
4
5
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม
 
  
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดความรู้ของผูที่ม่ส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก  
 

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดทำแบบการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น “ มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” ที่หน่วยงานภาครัฐ ทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

          โดยสามารถประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ได้ในช่องทางต่อไปนี้

          1. ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของอบต.บ้านเอื้อม โดยพิมพ์ลิ้งค์ตามนี้ https://itas.nacc.go.th/go/iit/aoupdr  , ทางเว็บไซต์ อบต.บ้านเอื้อม www.banauem.go.th หัวข้อข่าวสาร อบต. , เพจเฟสบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม” หรือ สแกน QR Code ท้ายประกาศนี้

          2. ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้รับจ้าง ผู้ติดต่อใช้บริการสาธารณะ ผู้สนับสนุน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการอื่น  โดยพิมพ์ลิ้งค์ตามนี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/aoupdr , ทางเว็บไซต์ อบต.บ้านเอื้อม www.banauem.go.th หัวข้อข่าวสาร อบต., เพจเฟสบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม” หรือ สแกน QR Code ท้ายประกาศนี้

          ทั้งนี้การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ขอให้ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2564 เวลา 10.36 น. โดย คุณสุกัลยา สายอุดต๊ะ

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
สำหรับบุคคลภายใน
ลำดับภาพที่ 1/2
สำหรับบุคคลภายนอก
ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘ โทรสาร : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๙
E-mail : banauem@hotmail.com
สายตรงนายก
โทร ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘
 
จำนวนผู้เข้าชม 4,585,552 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10