หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ศาสนสถานในตำบลบ้านเอื้อม
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สถานีอนามันเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีบ้านทุ่งกล้วย
www.banauem.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
1
2
3
4
5
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม
 
  
 
 
 

 
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566  
 

          ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 มีกำหนด 15 วัน นั้น
          เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความนัย ข้อ 16 ข้อ 23 และข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 จึงนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เพื่อพิจารณาข้อราชการต่าง ๆ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ท้ายนี้
          จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ และให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

-------------------------------------------------------------------------------------
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
*******************************
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม (รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566)

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทอ้งถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
                        4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่สอง (ขั้นแปรญัตติ)
                         4.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วาระที่สาม (ขั้นลงมติ)

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องที่เสนอใหม่
                        5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ โครงการก่อสร้างฝายทุ่งกล้วยพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ 5 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
                         5.2 พิจารณาการส่งมอบบ่อน้ำบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หมู่ 7 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
                         5.3 พิจารณาการรับโอนทรัพย์สินของกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 8 โครงการ

ระเบียบวารที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

            

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ส.ค. 2566 เวลา 14.35 น. โดย คุณสุกัลยา สายอุดต๊ะ

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘ โทรสาร : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๙
E-mail : banauem@hotmail.com
สายตรงนายก
โทร ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘
 
จำนวนผู้เข้าชม 8,023,887 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10