หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ศาสนสถานในตำบลบ้านเอื้อม
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สถานีอนามันเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีบ้านทุ่งกล้วย
www.banauem.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
1
2
3
4
5
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม
 
  
 
 
 

 
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566  
 

          ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  มีกำหนด 15 วัน นั้น

          เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความนัยข้อ 16 ข้อ 23 และข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 จึงนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566  ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา  09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม  เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ท้ายนี้

          จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ และให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
วันพุธที่  1 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.30  น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
******************************
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                         - ถ้ามี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
                         - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2565

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม  
                         - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
                        -ไม่มี                    

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่                      
                         5.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
                         5.2 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
                         5.3 พิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566
                         5.4 พิจารณากำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก พ.ศ. 2567
                         5.5 พิจารณาเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  
                         -ไม่มี

                                       ********************

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ม.ค. 2566 เวลา 12.33 น. โดย คุณสุกัลยา สายอุดต๊ะ

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘ โทรสาร : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๙
E-mail : banauem@hotmail.com
สายตรงนายก
โทร ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘
 
จำนวนผู้เข้าชม 7,533,186 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10