หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ศาสนสถานในตำบลบ้านเอื้อม
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สถานีอนามันเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีบ้านทุ่งกล้วย
www.banauem.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
1
2
3
4
5
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม
 
  
 
 
 

 
การรับสมัครรับเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม (วันแรก) วันที่ 11 ตุลาคม 2564  
 

                    บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ในวันที่ 11  ตุลาคม  2564  โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งในวันดังกล่าว ดังนี้

                    1. ผู้สมัครรับเลือกต้ังตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม จำนวน  4  ราย
                    2. ผู้สมัครรับเลือกต้ังตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม  จำนวน 27 ราย

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 17.08 น. โดย คุณสุกัลยา สายอุดต๊ะ

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/191

ลำดับภาพที่ 2/191

ลำดับภาพที่ 3/191

ลำดับภาพที่ 4/191

ลำดับภาพที่ 5/191

ลำดับภาพที่ 6/191

ลำดับภาพที่ 7/191

ลำดับภาพที่ 8/191

ลำดับภาพที่ 9/191

ลำดับภาพที่ 10/191

ลำดับภาพที่ 11/191

ลำดับภาพที่ 12/191

ลำดับภาพที่ 13/191

ลำดับภาพที่ 14/191

ลำดับภาพที่ 15/191

ลำดับภาพที่ 16/191

ลำดับภาพที่ 17/191

ลำดับภาพที่ 18/191

ลำดับภาพที่ 19/191

ลำดับภาพที่ 20/191

ลำดับภาพที่ 21/191

ลำดับภาพที่ 22/191

ลำดับภาพที่ 23/191

ลำดับภาพที่ 24/191

ลำดับภาพที่ 25/191

ลำดับภาพที่ 26/191

ลำดับภาพที่ 27/191

ลำดับภาพที่ 28/191

ลำดับภาพที่ 29/191

ลำดับภาพที่ 30/191

ลำดับภาพที่ 31/191

ลำดับภาพที่ 32/191

ลำดับภาพที่ 33/191

ลำดับภาพที่ 34/191

ลำดับภาพที่ 35/191

ลำดับภาพที่ 36/191

ลำดับภาพที่ 37/191

ลำดับภาพที่ 38/191

ลำดับภาพที่ 39/191

ลำดับภาพที่ 40/191

ลำดับภาพที่ 41/191

ลำดับภาพที่ 42/191

ลำดับภาพที่ 43/191

ลำดับภาพที่ 44/191

ลำดับภาพที่ 45/191

ลำดับภาพที่ 46/191

ลำดับภาพที่ 47/191

ลำดับภาพที่ 48/191

ลำดับภาพที่ 49/191

ลำดับภาพที่ 50/191

ลำดับภาพที่ 51/191

ลำดับภาพที่ 52/191

ลำดับภาพที่ 53/191

ลำดับภาพที่ 54/191

ลำดับภาพที่ 55/191

ลำดับภาพที่ 56/191

ลำดับภาพที่ 57/191

ลำดับภาพที่ 58/191

ลำดับภาพที่ 59/191

ลำดับภาพที่ 60/191

ลำดับภาพที่ 61/191

ลำดับภาพที่ 62/191

ลำดับภาพที่ 63/191

ลำดับภาพที่ 64/191

ลำดับภาพที่ 65/191

ลำดับภาพที่ 66/191

ลำดับภาพที่ 67/191

ลำดับภาพที่ 68/191

ลำดับภาพที่ 69/191

ลำดับภาพที่ 70/191

ลำดับภาพที่ 71/191

ลำดับภาพที่ 72/191

ลำดับภาพที่ 73/191

ลำดับภาพที่ 74/191

ลำดับภาพที่ 75/191

ลำดับภาพที่ 76/191

ลำดับภาพที่ 77/191

ลำดับภาพที่ 78/191

ลำดับภาพที่ 79/191

ลำดับภาพที่ 80/191

ลำดับภาพที่ 81/191

ลำดับภาพที่ 82/191

ลำดับภาพที่ 83/191

ลำดับภาพที่ 84/191

ลำดับภาพที่ 85/191

ลำดับภาพที่ 86/191

ลำดับภาพที่ 87/191

ลำดับภาพที่ 88/191

ลำดับภาพที่ 89/191

ลำดับภาพที่ 90/191

ลำดับภาพที่ 91/191

ลำดับภาพที่ 92/191

ลำดับภาพที่ 93/191

ลำดับภาพที่ 94/191

ลำดับภาพที่ 95/191

ลำดับภาพที่ 96/191

ลำดับภาพที่ 97/191

ลำดับภาพที่ 98/191

ลำดับภาพที่ 99/191

ลำดับภาพที่ 100/191

ลำดับภาพที่ 101/191

ลำดับภาพที่ 102/191

ลำดับภาพที่ 103/191

ลำดับภาพที่ 104/191

ลำดับภาพที่ 105/191

ลำดับภาพที่ 106/191

ลำดับภาพที่ 107/191

ลำดับภาพที่ 108/191

ลำดับภาพที่ 109/191

ลำดับภาพที่ 110/191

ลำดับภาพที่ 111/191

ลำดับภาพที่ 112/191

ลำดับภาพที่ 113/191

ลำดับภาพที่ 114/191

ลำดับภาพที่ 115/191

ลำดับภาพที่ 116/191

ลำดับภาพที่ 117/191

ลำดับภาพที่ 118/191

ลำดับภาพที่ 119/191

ลำดับภาพที่ 120/191

ลำดับภาพที่ 121/191

ลำดับภาพที่ 122/191

ลำดับภาพที่ 123/191

ลำดับภาพที่ 124/191

ลำดับภาพที่ 125/191

ลำดับภาพที่ 126/191

ลำดับภาพที่ 127/191

ลำดับภาพที่ 128/191

ลำดับภาพที่ 129/191

ลำดับภาพที่ 130/191

ลำดับภาพที่ 131/191

ลำดับภาพที่ 132/191

ลำดับภาพที่ 133/191

ลำดับภาพที่ 134/191

ลำดับภาพที่ 135/191

ลำดับภาพที่ 136/191

ลำดับภาพที่ 137/191

ลำดับภาพที่ 138/191

ลำดับภาพที่ 139/191

ลำดับภาพที่ 140/191

ลำดับภาพที่ 141/191

ลำดับภาพที่ 142/191

ลำดับภาพที่ 143/191

ลำดับภาพที่ 144/191

ลำดับภาพที่ 145/191

ลำดับภาพที่ 146/191

ลำดับภาพที่ 147/191

ลำดับภาพที่ 148/191

ลำดับภาพที่ 149/191

ลำดับภาพที่ 150/191

ลำดับภาพที่ 151/191

ลำดับภาพที่ 152/191

ลำดับภาพที่ 153/191

ลำดับภาพที่ 154/191

ลำดับภาพที่ 155/191

ลำดับภาพที่ 156/191

ลำดับภาพที่ 157/191

ลำดับภาพที่ 158/191

ลำดับภาพที่ 159/191

ลำดับภาพที่ 160/191

ลำดับภาพที่ 161/191

ลำดับภาพที่ 162/191

ลำดับภาพที่ 163/191

ลำดับภาพที่ 164/191

ลำดับภาพที่ 165/191

ลำดับภาพที่ 166/191

ลำดับภาพที่ 167/191

ลำดับภาพที่ 168/191

ลำดับภาพที่ 169/191

ลำดับภาพที่ 170/191

ลำดับภาพที่ 171/191

ลำดับภาพที่ 172/191

ลำดับภาพที่ 173/191

ลำดับภาพที่ 174/191

ลำดับภาพที่ 175/191

ลำดับภาพที่ 176/191

ลำดับภาพที่ 177/191

ลำดับภาพที่ 178/191

ลำดับภาพที่ 179/191

ลำดับภาพที่ 180/191

ลำดับภาพที่ 181/191

ลำดับภาพที่ 182/191

ลำดับภาพที่ 183/191

ลำดับภาพที่ 184/191

ลำดับภาพที่ 185/191

ลำดับภาพที่ 186/191

ลำดับภาพที่ 187/191

ลำดับภาพที่ 188/191

ลำดับภาพที่ 189/191

ลำดับภาพที่ 190/191

ลำดับภาพที่ 191/191
<<
>>
X
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘ โทรสาร : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๙
E-mail : banauem@hotmail.com
สายตรงนายก
โทร ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘
 
จำนวนผู้เข้าชม 5,751,968 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10