หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม
 
  
 
 
 
 
นัดประชุมสภา อบต.บ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  
 

          ตามที่  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีกำหนด 15 วัน นั้น
          เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความนัยข้อ 16 ข้อ 23 และข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562  ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา  09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม  เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ
          จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2562 เวลา 23.34 น. โดย คุณสุกัลยา สายอุดต๊ะ

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
หมู่ที่ ๙ ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
โทรศัพท์ : ๐ - ๕๔๘๒ - ๓๖๕๘
จำนวนผู้เข้าชม 2,893,659 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com