หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ศาสนสถานในตำบลบ้านเอื้อม
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สถานีอนามันเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีบ้านทุ่งกล้วย
www.banauem.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
1
2
3
4
5
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม
  
 
 
 
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำ [ 29 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 6 
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งหลวง หมู่ที่ 15 โด [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 4 
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 7 โดย [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 18 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 30 
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งกล้วย หมู่ที่ 5 โดยว [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 7 
ประกาศ​คณะ​กรรม​กา​รการเลือกตั้ง​ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิก​สภา​องค์การ​บริหาร [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต [ 2 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 9 
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการป [ 24 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 58 
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งหลวง หมู่ที่ 15 โด [ 24 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 15 
ประกาศ​ผลการเลือกตั้ง​สมาชิกสภา​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​บ้าน​เอื้อม​ เขตเลือกตั [ 23 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 8 
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 7 โดย [ 20 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​บ้าน​เอื้อม​ เขตเลือก [ 19 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 11 
แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริห [ 12 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 7 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 1 
 
อบต.บ้านบอม จิตสาอาสาพัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามง [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ปุ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
 
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
 
 
 
วัดบ้านเอื้อม
วัดบ้านทุ่งกล้วย
 
 การจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เขตเลืกต้ังที่ 15 แทน [ 23 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 6 


การส่งมอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์​การเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือ [ 22 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 9 


โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภั [ 21 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 6 


โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลบ้านเอื้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 3 


รดน้ำดำหัว​และ​ขอพร​ นาย​ธ​นา​รัฐ​ สาย​เทพ​ นายอำเภอ​เมืองลำปา [ 18 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 5 


สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่มีอายุ 97 ปีขึ้นไปในตำบลบ้านเอื [ 18 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 6 


ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ​หน้าที่ของจุดตรวจในการป้องกัน​และลด​อุบัติเหตุ​ทาง​ถนน​ช่วง [ 16 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 5 


การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม [ 12 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 4 


ทำถนนการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านโป่งหลวง หมู่​ 15​ [ 11 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 3 


ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 4 


จัดเตรียมนสถานที่ ณ จุดบริการและอำนวยความสะดวก​ให้กับประชาชน​ ตามมาตรการป้องกัน​ [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 3 


การประชุม มอบนโยบาย การงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 5 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 11 


ประชาคมระดับตำบล​ เพื่อพิจารณา​ร่างแผนพัฒนา​ท้องถิ่น​ พ.ศ.​2566​ ถึง พ.ศ.2570 ฉบ [ 26 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 12 


โครงการ กำจัดผักตบชวา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำป [ 13 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 14 


โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านเอื้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 67 


ซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม [ 17 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 80 


การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม [ 9 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 67 


ทำถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านแม่เฟือง หมู่​ 7 [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 59 


ตรวจสภาพการทรุดตัวของถนนบริเวณปากทางเข้าบ้านเอื้อม หมู่ 1 [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 75 


ตรวจสภาพการยุบตัวของถนนการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านเอื้อม หมู่ 1 [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 51 
 
 
 
 
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 10 เม.ย. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 14 มี.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 8 พ.ย. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 27 ต.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 7 ต.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 8 ก.ย. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 1 ก.ย. 2565 ]  
 แบบสรุปผลการดำเนินก  [ 17 ส.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 4 ส.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 8 ก.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 9 มิ.ย. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลอ  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
  ประกาศจังหวัดลำปา  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
 
 
E-Service
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านเอื้อม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านกลุ่มอาชีพและOTOP
  ด้านการศึกษา
  ด้านการท่องเที่ยว
  ด้านการบริการประชาชน
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บ้านเอื้อม จ.ลำปาง (5 ต.ค. 2563)    อ่าน 1614  ตอบ 6  
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 1088  ตอบ 0  
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์) (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 1012  ตอบ 2  
สอบถาม ปปช. (1 มิ.ย. 2566)    อ่าน 5  ตอบ 0  
ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสุกรใกล้บ้าน (28 มี.ค. 2566)    อ่าน 73  ตอบ 2  
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสายไฟบ้านโป่งหลวง (20 ก.ย. 2565)    อ่าน 81  ตอบ 1  
เริ่มนับ วันที่ 22 มิ.ย. 2555

กลุ่มแปรรูปน้ำพริก,ข้าวแคบสูตรสมุนไพร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘ โทรสาร : ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๙
E-mail : banauem@hotmail.com
สายตรงนายก
โทร ๐-๕๔๘๒-๓๖๕๘
 
จำนวนผู้เข้าชม 7,742,464 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม