หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านเอื้อม   จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ ๗๑-๐๐๒ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเอื้อม กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ย. 2564
อบต.แม่กัวะ   จ้างโครงการกั้นห้องทำงานกองการศึกษาและห้องทำงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.แม่กัวะ   จ้างโครงการต่อเติมอาคารเพื่อจัดเก็บตู้เอกสาร กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.แม่กัวะ   จ้างโครงการปูพื้นด้วยหญ้าเทียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.แม่กัวะ   จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอ้อ หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายเฮือน มูลซาว ถึงบ้านนายเสถียร ปันใย ตำบลแม่กัวะ จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑oo ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.แม่กัวะ   จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.นายาง   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านแก่น-บ้านนาไม้แดง) หมู่ที่ 7 บ้านแก่น ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ย. 2564
อบต.นายาง   ซื้อวัสดุซ่อมแซมประปาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,5,6,7,9 ตำบลนายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.นายาง   ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.นายาง   ซื้อวัสดุซ่อมแซมประปาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,5,6,7,9 ตำบลนายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 342