หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเอื้อม หมู่ที่ ๑ ขนาดว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๑ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.บ้านเอื้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเอื้อม หมู่ที่ ๑ ขนาดว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๑ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.บ้านเอื้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม จำนวน 4 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ ๑๔ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท (เงินอุดหนุนฯ กองทุนพัฒาไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม จำนวน 4 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ ๑๔ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท (เงินอุดหนุนฯ กองทุนพัฒาไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 609 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]

  (1)