หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ ๗๑-๐๐๒ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเอื้อม กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านเอื้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจและซองใส่โทรศัพท์ด้วยผ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบลำน้ำตุ๋ย บ้านฮ่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๖๖ ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๗-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดระบบศูนย์กักตัวและพักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม (พัดลม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการจัดระบบศูนย์กักตัวและพักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการจัดระบบศูนย์กักตัวและพักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36