หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม
 
  
 
 
 
     การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านงบประมาณ บัญชี พร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การเก็บรักษายานพาหนะ งบประมาณรายได้ รายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน รวมถึงงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
หมู่ที่ ๙ ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
โทรศัพท์ : ๐ - ๕๔๘๒ - ๓๖๕๘
จำนวนผู้เข้าชม 2,893,565 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com