หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม
 
  
 
  

 
หมู่ที่ ๙ ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
  ๕๒๑๐๐
  โทรศัพท์ : ๐ - ๕๔๘๒ - ๓๖๕๘
  โทรสาร : ๐ - ๕๔๘๒ - ๓๖๕๙
Website : www.banauem.go.th
 
 
สำนักปลัด ต่อ ๑๑ พัฒนาชุมชนและบุคลากร ต่อ ๑๘
การเงินและบัญชี ต่อ ๑๒ ผู้อำนวยการกองคลัง ต่อ ๑๙
ส่วนโยธา ต่อ ๑๓ จัดเก็บรายได้ ต่อ ๒๓
ส่วนการศึกษาฯและส่วนสาธารณสุขฯ ต่อ ๑๔ งานพัสดุ ต่อ ๒๔
ปลัด อบต. ต่อ ๑๗      
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
หมู่ที่ ๙ ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
โทรศัพท์ : ๐ - ๕๔๘๒ - ๓๖๕๘
จำนวนผู้เข้าชม 2,893,677 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com